Pages

Saturday, February 12, 2011

NASIHAT DAN KATA-KATA MUTIARA NABI IDRIS A.S
  1. kesabaran yang disertai iman kepada Allah s.w.t akan membawa kemenangan.
  2. orng yang bahagia ialah orng yg berwaspada dan mengharapkan syafa'at dari Tuhannya dengan amalan-amalan solehnya.
  3. bila kamu memohon sesuatu kepada Allah s.w.t dan berdoa.maka ikhlaskanlah niatmu.Demikian pula puasa dan solatmu.
  4. janganlah bersumpah dalam keadaan kamu bedusta dan jaganlah menutup sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyukutui mereka dalam dosa.
  5. taatlah kepada raja-raja mu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah.
  6. jangan lah iri hati kepada orang-orang yg baik nasibnya kerana mereka tidak akan  banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya.
  7. barangsiapa melampaui kesederhanaan,tidak sesuatu pun akan dapat memuaskannya.
  8. tanpa membahagi-bahagikan nikmat yang diperolehinya,seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah s.w.t  atas nikmat-nikmat yang diperolehinya itu.

No comments:

Post a Comment